๔. กระยาสารท

โดย ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล  ราชบัณฑิต  สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

           กระยาสารท (กฺระ-ยา-สาด)  เป็นชื่อขนมอย่างหนึ่งที่ทำด้วยข้าวเม่า ข้าวตอก ถั่ว งา กวนกับน้ำตาลปึกให้เหนียวเกาะกันเป็นปึก. เป็นขนมที่สามารถเก็บไว้กินได้หลายวัน และใช้ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วในช่วงเวลาสารทไทย คือ ช่วงสิ้นเดือน ๑๐. กระยาสารทเป็นสิ่งที่ทำขึ้นจากพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้เป็นชุดแรกของฤดู. 

           คำว่า กระยาสารท ประกอบด้วยคำว่า กระยา กับคำว่า สารท. กระยา เป็นคำจากราชาศัพท์ภาษาเขมร กฺรยา แปลว่า ข้าว. ส่วนคำว่า สารฺท เป็นคำภาษาสันสกฤต แปลว่า ฤดูใบไม้ผลิ. 

           ปัจจุบันมีการฉลองวันสารทหรือเทศกาลของชนชาติอื่นอยู่เสมอ ก็ขออย่าลืมร่วมกันทำบุญในวันสารทไทยให้บรรพบุรุษและญาติพี่น้องของเราด้ว