คำในภาษาไทย

คำ เป็นกลุ่มเสียงที่ประกอบด้วยหน่วยเสียงในภาษา อันได้แก่ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ซึ่งประกอบกันอย่างอิสระ และมีความหมายถ้ากลุ่มเสียงที่ประกอบด้วยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์นั้นเป็นคำที่ไม่มีความหมาย เรียกว่า พยางค์ พยางค์ ถ้ามีความหมายจะเรียกว่า 1 คำ คำหนึ่งคำอาจจะมี 1 พยางค์ หรือมากกว่า 1 พยางค์ก็ได้ ฉะนั้น พยางค์จึงเป็นส่วนหนึ่งของคำ เช่น

ควาย
1 พยางค์ 1 คำ
สมัย
2 พยางค์ 1 คำ
โหระพา
3 พยางค์ 1 คำ
เฮลิคอปเตอร์
4 พยางค์ 1 คำ

  • คำในภาษาไทย
  • คำนาม
  • คำสรรพนาม
  • คำกริยา
  • คำวิเศษณ์
  • คำบุพบท
  • คำสันธาน
  • คำอุทาน
สีพื้นหลัง :BrownGreenBlueViolet