วรรณคดี-วรรณกรรม

 

 

 

 

 

วรรณคดีหรือวรรณกรรมเป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อบำรุงจิตใจให้ร่าเริงแช่มชื่น และเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดเมื่อมีอะไรมากระทบใจ

วรรณคดี เป็นศัพท์ที่หมายถึง “งานหนังสือ” แต่มักใช้กันอย่างมีนัยของการประเมินค่าว่า “แต่งดี” อยู่ด้วย ) คำว่า วรรณคดี ปรากฏในหนังสือไทยเป็นครั้งแรกในพระราชกฤษฎีกาตั้ง วรรณคดีสโมสรลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2457 แต่มิได้กำหนดว่าวรรณคดีคืออะไร เพียงแต่กำหนดหนังสือ 5 ประเภท คือ กวีนิพนธ์ ละครไทย นิทาน ละครพูด และอธิบาย (essay) เป็นหนังสือที่ควรพิจารณาได้รับการยกย่อง หนังสือใดจะเป็นหนังสือดีต้องมีคุณลักษณ์ ดังนี้

 • เป็นเรื่องที่ดี สาธารณชนอ่านได้โดยไม่เสียประโยชน์
 • ใช้วิธีเรียบเรียงอย่างใดก็ตาม แต่ต้องให้เป็นภาษาไทยอันดี
 • วรรณคดีไทย
 • ไตรภูิมิพระร่วง
 • ลิลิตโองการแช่งน้ำ
 • มหาชาติคำหลวง
 • อุณรุท
 • รามเกียรติ์
 • นิราศนรินทร์
 • อิเหนา
 • โคลงโลกนิติ
 • ขุนช้างขุนแผน
 • พระอภัยมณี
สีพื้นหลัง :BrownGreenBlueViolet